Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: smykoa2@gmail.com                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ


   Οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών δηλώνουμε ότι ανέκαθεν επιθυμούσαμε να γίνει πραγματικότητα, ό,τι ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης είχε δηλώσει με το άνοιγμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών:
Να βρει η ΚΟΑ επιτέλους την μόνιμη και πραγματική της στέγη.

   Όμως δεν μπορούμε πάρα να διαφωνήσουμε για την υπογραφή της ανακοινωθείσας συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ και για το άκαιρο  της χρονικής στιγμής, που υπεγράφει και για τους όρους, που περιλαμβάνει,  διότι:

1. Θεωρούμε το εν λόγω συμφωνητικό ασύμφορο οικονομικά για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
2. Θεωρούμε το όλο πνεύμα που το διακατέχει μειωτικό για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, προϋπάρχουσα πολλές δεκάδες χρόνια προ της δημιουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
3. Η Συμφωνία υπεγράφη από την Διοίκηση της ΚΟΑ χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η απόφαση-πρόταση των μουσικών για υπογραφή της συμφωνίας, αφού θα ξεκαθάριζε το τοπίο για το μέλλον του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

   Δεν κατανοούμε γιατί έπρεπε να υπογραφεί ένα συμφωνητικό με ένα Δ.Σ. που έχει λήξει η θητεία του, που έχει ανακοινώσει κλείσιμο του μεγάρου στις 31/12/15 και με ένα μέγαρο, που δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα είναι ιδιωτικό ή κρατικό.

   Δεν κατανοούμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ , αν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κρατικοποιηθεί.

   Αν πάλι το Μέγαρο παραμείνει ιδιωτικό, γιατί η Κρατική Ορχήστρα θα πρέπει να εκχωρείται δωρεάν σε έναν ιδιώτη, προς οικονομικό όφελος του ιδιώτη και ζημία της ΚΟΑ  και γιατί η ΚΟΑ θα πρέπει να εκχωρεί στον ΟΜΜΑ το 20% των ακαθάριστων εσόδων της από κάθε δική της παραγωγή;

   Πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα της ΚΟΑ;
Σε τι κόστος ανέρχονται τα ποσά και οι υπηρεσίες, που θα εκχωρεί η ΚΟΑ στο μέγαρο;

   Το συμφωνητικό προβλέπει 4 εβδομάδες τον χρόνο δωρεάν παραχώρηση της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ για παραγωγές του, χωρίς όριο στον αριθμό των παραστάσεων.  Μέχρι σήμερα η Ορχήστρα πληρωνόταν για τις παραγωγές του μεγάρου για κάθε παράσταση χωριστά και τα χρήματα πήγαιναν στο ταμείο της  για  να ενισχύσουν την ελλειμματική κρατική επιχορήγηση. Τώρα ο ΟΜΜΑ θα έχει δωρεάν ορχήστρα για την καλύτερη εποχή του χρόνου εξοικονομώντας τεράστια ποσά για τις παραγωγές του. Αυτό είναι οικονομική συναλλαγή και μάλιστα ζημιογόνος για την ΚΟΑ και όχι ανταλλαγή υπηρεσιών, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση.

   Επιπλέον η εκχώρηση του 20% από κάθε συναυλία της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ είναι επίσης μια ζημιογόνος οικονομική συναλλαγή για την ΚΟΑ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταλλαγή υπηρεσιών, παρά έμμεσο ενοίκιο,  διότι το 20 % μπορεί να αποδειχτεί δυσβάσταχτο χαράτσι για  την ΚΟΑ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό,  που τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει από το ηλεκτρικό ρεύμα και το προσωπικό που θα απασχοληθεί επιπλέον για την ταξιθεσία; (λογαριασμοί τηλεφώνων και καθαριότητα δεν έχουν καν συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έξοδα και θα τα πληρώνει η ΚΟΑ επιπλέον).

   Τέλος δεν κατανοούμε, τι προσφέρει ο ΟΜΜΑ στην <> ορχήστρα του, από την οποία και έμμεσα ενοίκια θα εισπράττει και επιπλέον παροχές δεν θα παρέχει, όπως πχ το να διαθέτει την αίθουσα συναυλιών για μια δεύτερη δοκιμή της ορχήστρας, που τόσο ταλανίζεται καλλιτεχνικά από την κάκιστη ακουστική της αίθουσας δοκιμών. Ούτε καν επιπλέον προβολή και διαφήμιση δεν δεσμεύεται να παράσχει ο ΟΜΜΑ στην ΚΟΑ. 

   Το κυριότερο δε, καμία αναφορά δεν γίνεται για τις οφειλές του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ, σε τι ύψος ανέρχονται, πότε και πώς θα καταβληθούν.
Η ΚΟΑ τα τελευταία  χρόνια επιβιώνει μόνο από την ισχνή επιχορήγηση, γιατί ο ΟΜΜΑ δεν της αποδίδει τα έσοδα από τις συναυλίες της.

   Θεωρούμε ότι κύριο μέλημα της Διεύθυνσης της ΚΟΑ και του Κράτους έπρεπε να είναι να κατοχυρώσει δια νόμου η παρουσία της ΚΟΑ στο μέγαρο, με όποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς και αν υπάρχει, και να εξασφαλιστεί η πλήρης και δωρεάν στέγασή της εκεί, αφού το μέγαρο φτιάχτηκε για να στεγάσει την εγχώρια παραγωγή κλασσικής μουσικής. Αφού ούτως ή άλλως τα χρέη του Μεγάρου  θα  τα πληρώνει το κράτος,   θα έπρεπε  ο ΟΜΜΑ σε αντάλλαγμα να παρέχει πρωτίστως μόνιμη και δωρεάν στέγη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών .  Ας μην ξεχνάμε, ότι στον ιδρυτικό νόμο του μεγάρου αναφέρεται η υποχρέωση του ΟΜΜΑ για δωρεάν παραχώρηση των χώρων του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τις άλλες κρατικές ορχήστρες για 40 συναυλίες τον χρόνο.

   Θωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ούτε ο Υπουργός , ούτε ο διευθυντής, ούτε τα μέλη του ΕΤΟΣ της ΚΟΑ άκουσαν τις εκκλήσεις του κυρίως σώματος, της ψυχής της Ορχήστρας, των μουσικών , δεν δέχτηκαν καν να υπάρχει εκπρόσωπος των μουσικών στις διαπραγματεύσεις και η συμφωνία υπεγράφει από ανθρώπους, αξιολογότατους μεν,  που όμως βρίσκονται στο τιμόνι της ορχήστρας επί θητεία, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και  χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τις κραυγές αγωνίας των μουσικών  για το μέλλον της ορχήστρας.

   Πιστεύουμε ότι πρώτα έπρεπε να εξασφαλιστεί δια νόμου η στο διηνεκές δωρεάν και πλήρης στέγαση της ΚΟΑ στο μέγαρο, να διευθετηθεί το θέμα του χρέους του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ και να καταβληθούν τα ποσά  και στην συνέχεια με καλή πίστη από τις δύο πλευρές να βρεθούν εκείνες οι ανταλλαγές υπηρεσιών, που θα ωφελούν και τους δυο οργανισμούς με στόχο την προβολή και προάσπιση της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα.

   Κάνουμε έκκληση στον Υπουργό Πολιτισμού έστω και τώρα, να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει στον νέο νόμο δεσμευτικός ως προς το μέγαρο όρος για την δωρεάν και πλήρη στέγαση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  έτσι ώστε η ΚΟΑ να βρει πραγματικά τη στέγη που της αξίζει.


Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.


.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Α.)

     Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί της κάλυψης της θέσης του αναπληρωτή διοικητικού διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θεωρούμε  ότι είναι τουλάχιστον λυπηρό, να δημιουργείται έριδα για την πλήρωση ακόμη μιας επί θητεία διευθυντικής θέσης, όταν μάλιστα προσφάτως έχει ενισχυθεί η διοικητική υποστήριξη της Κ.Ο.Α. με τη νεοδιορισθείσα, μέσω διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., διευθύντρια γραμματείας, ενώ επί σειρά ετών παραμένουν κενές δεκάδες νευραλγικές θέσεις μουσικών (παρόλο που επιμόνως ζητούνται), για την κάλυψη των οποίων προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία της ορχήστρας ξοδεύονται τα χρήματα της ισχνότατης επιχορήγησης του  Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. (περικομμένης κατά 72% εκ της οποίας έχουμε λάβει μόνο το 50%), που προορίζονται για τον προγραμματισμό της ορχήστρας, προκειμένου να προσλαμβάνονται ανά συναυλία ή ανά καλλιτεχνική περίοδο έκτακτοι μουσικοί.

    Άκρως απαραίτητο είναι να δοθεί κατά προτεραιότητα το πράσινο φώς από τον επόμενο υπουργό πολιτισμού, προκειμένου να προκηρυχτεί διαγωνισμός για την κάλυψη τουλάχιστον 19 κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Κ.Ο.Α.. Όταν οι θέσεις αυτές καλυφθούν, τότε θα είναι χρήσιμο να έχουμε αναπληρωτή διευθυντή στην ορχήστρα, η πρόσληψη του οποίου θα έχει γίνει αξιοκρατικά, σύννομα  και με διαφάνεια.

    Όσον δε αφορά τη σχέση της Κ.Ο.Α. με το Μέγαρο, επειδή ακούσαμε χθες, κατά την παρουσίαση του προγραμματισμού του Μεγάρου, ότι είμαστε πλέον resident ορχήστρα του Μεγάρου και επειδή διαβάζουμε και στην ανακοίνωση του υπουργού περί εξασφάλισης ευνοϊκής συμφωνίας, δηλώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε να έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία. Αντίθετα αναμένουμε ακόμη την απάντηση στις ενστάσεις του Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Α. για τα σημεία εκείνα της συμφωνίας, τα οποία κρίνουμε σαφώς ασύμφορα για τα οικονομικά της ορχήστρας καθώς και την εξόφληση των οφειλομένων του Ο.Μ.Μ.Α. προς την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.


Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

το 6 d.o.g.s.στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Η δική μας Νεφέλη Λιούτα "Nefeli Walking Undercover"
στο 24ωρο του 6 d.o.g.s. 
αυτήν την Κυριακή,  9/11/14 στις 10:00 το πρωί

Το six d.o.g.s στη Στέγη
Το six d.o.g.s στη Στέγη
Το six d.o.g.s στη Στέγη
Το six d.o.g.s στη Στέγη
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Τιμές εισιτηρίων:
5 €  γενική είσοδος ανά 3ωρο
Το six d.o.g.s στη Στέγη

24 στο Tετράγωνο
8-9 Nοεμβρίου 2014Μικρή Σκηνή
Κιθάρες, μπάσα, πιάνα, τύμπανα, πνευστά, έγχορδα, πετάλια, μικρόφωνα, ενισχυτές, καμπίνες, κεφαλές, πένες. 24 συγκροτήματα διαδέχονται το ένα το άλλο στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, σε μια 24ωρη, αδιάκοπη εναλλαγή ήχων, ατμόσφαιρας και εικόνων.

Η δημιουργική ομάδα του six d.o.g.s αφήνει για λίγο τη βάση της στην οδό Αβραμιώτου και έρχεται στη Στέγη κουβαλώντας μαζί της μουσική και ήχους που συμβαίνουν και αλληλεπιδρούν τώρα. Ένα ολιστικό πείραμα για το χρόνο και τις αντοχές του κοινού και παράλληλα ένα διευρυμένο showcase της ακμάζουσας εγχώριας σκηνής.

Το κοινό της Στέγης και ο κόσμος του six d.o.g.s συναντιούνται και το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας εφήμερης, αυτόνομης ηχητικής ζώνης στην καρδιά της πόλης, όπου μουσική και κίνηση δεν σταματούν ποτέ από τη στιγμή που οι ώρες της ημέρας ή της νύχτας δεν έχουν σημασία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014


ΖΩΝΗ 1 (20:00-23:00)
20:00 Friend of Gods
21:00 Balinese Beast
22:00 Δεσποινίς Τρίχρωμη

ΖΩΝΗ 2 (23:00-02:00)
23:00 Glacial
00:00 Chinese Basement
01:00 The East

ΖΩΝΗ 3 (02:00-05:00) 
02:00 2L8
03:00 Sun Tank
04:00 Mahakala

ΖΩΝΗ 4 (05:00-08:00)
05:00 Whereswilder
06:00 Space Blanket
07:00 The Boy

ΖΩΝΗ 5 (08:00-11:00) 
08:00 The Voyage Limpid Sound
09:00 Lower Parts Showcase
10:00 Nefeli Walking Undercover

ΖΩΝΗ 6 (11:00-14:00)
11:00 Τεφλόν
12:00 Testarossa
13:00 The Callas

ΖΩΝΗ 7 (14:00-17:00)
14:00 .message
15:00 Sancho 003
16:00 Pad Trio 

ΖΩΝΗ 8 (17:00-20:00) 
17:00 Made By Grey
18:00 Τα Καβούρια Της Φρίκης
19:00 The Rattler Proxy


Διαβάστε περισσότερα:

•    Καλειδοσκοπική τέκνο: αυτός είναι ίσως ο όρος που μπορεί να ορίσει το είδος της μουσικής που δημιουργούν οι .message. Τα live τους είναι μια διαδικασία αποδήμησης και αναδημιουργίας των κομματιών τους, με αποτέλεσμα να είναι πάντα μοναδικά. Χρησιμοποιώντας μελωδίες επηρεασμένες από την παραδοσιακή μουσική και στιβαρά ρυθμικά patterns, δημιουργούν χορευτική μουσική σε διαφορετικά tempos.

•    Εκεί όπου η δραματουργία και η κουλτούρα της Ανατολής συναντά τη δυτική τραγουδοποιΐα, οι 2L8, με τέσσερα άλμπουμ στο ενεργητικό τους, έχουν χτίσει το δικό τους μουσικό σύμπαν, αδιαφορώντας για τους κανόνες και τις φόρμες. Πιστοί στη θεατρικότητα που τους χαρακτηρίζει από το ξεκίνημά τους, το 2005, αλλά ταυτόχρονα άμεσοι και ωμοί, δημιουργούν περίτεχνες ενορχηστρώσεις με υπνωτιστικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα που εμπλουτίζονται μόνο για να ανατραπούν και να αποδομηθούν στη συνέχεια. Και όλα αυτά, τραγουδώντας πάντα για την αντίσταση, την ελευθερία και την ελπίδα.

•    Οι Balinese Beast (Γιώργος Αξιώτης & Ιλάν Μανουάχ) μοιάζουν σαν να έχουν βαλθεί να προσδιορίσουν την πιο σύντομη απόσταση ανάμεσα στη σιωπή και τον εκκωφαντικό θόρυβο – και το ανάποδο. Οπλισμένοι με free jazz σαξόφωνα, σπιτικά electronics, samples και drum machines δημιουργούν μινιατούρες από feedback και άγρια, χαοτικά cut-ups που μπλέκουν την πανκ ενέργεια με την αυτοσχεδιαστική πρακτική, σε μια περιπλάνηση στα άκρα του ηχητικού φάσματος. Έχουν εμφανιστεί δίπλα στους Chris Corsano, Sudden Infant, John Wiese, Lasse Marhaug, Jerôme Noetinger, Eric Thielemans, Fusiller, France Sauvage ενώ έχουν ήδη κάνει περισσότερες από 10 κυκλοφορίες. 

•    Οι Chinese Basement είναι: ο Βασίλης Πανούτσος, του Ftouhlim Toijasmanov, της Αναστασίας Λεφκή, εθνικότητας Ένωση Νότιας Παγκαίας, γεννηθείς το X μ.Χ. Αρ. ταυτότητας 1000 %*%*%*%*%*%*%*%. Εκδόθηκε στο αστ. τμήμα Σαγκάης. Ο Φοίβος Παπαθεοδωσίου, του Deli Hivlasto, της Yoitmu Lin, εθνικότητας Ένωση Νότιας Παγκαίας, γεννηθείς το X μ.X. Αρ. ταυτότητας <<&&)*&&)*&&)*>>. Εκδόθηκε στο αστ. τμήμα Tαλσμούρης. Ο Ηλίας Βουρλιώτης, του Gevkof Prousli, της Iasfili Tu, εθνικότητας Ένωση Β.Δ. Παγκαίας, γεννηθείς το X μ.Χ. Αρ. ταυτότητας <<&&)* <<<{Ο}>>> &&)*>>. Εκδόθηκε στο αστ. τμήμα Κασπίας Θάλασσας. Ο Άρης Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίν Πεκ, της Katzouxi Klimd, εθνικότητας Ένωση Ανατολικής Παγκαίας, γεννηθείς το X μ.Χ. Αρ. ταυτότητας (*)(*).....%%%^^****. Εκδόθηκε στο αστ. τμήμα του Ουλάν Μπατόρ. 

•    Η Δεσποινίς Τρίχρωμη τραγουδάει με μπάντες στην Αθήνα εδώ και κάποιο καιρό. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε στο Ίντερνετ το μουσικό άλμπουμ Πού πάνε τα μπαλόνια;, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μικροβιβλίο (της ίδιας), Επτά ερωτήσεις και μία, το οποίο (το δεύτερο) έχει βγει και αυτό κάπου εκεί έξω με σκοπό να συναντήσει το πρώτο, ενώ διόλου απίθανο κάποια στιγμή και τα δύο μαζί να συναντήσουν κάτι τρίτο. Πιθανότατα.

•    Οι Friend of Gods είναι μια ομάδα προβληματισμένων (ίσως και λίγο προβληματικών), μουσικών που παίζουν ένα μείγμα post-mathcore/funk/punk/garage/metal. Τους αρέσουν οι ξεκούρδιστες μελωδίες, οι αμήχανοι ρυθμοί, ο συνδυασμός διαφορετικών ειδών και το να μπερδεύουν τους πάντες, ακόμα και τους εαυτούς τους. Είναι χαοτικοί, φωνάζουν, κοπανάνε τα όργανά τους και τσακώνονται μεταξύ τους πάνω στη σκηνή. Α! Και δεν έχουν καμία σχέση με θεούς και θρησκείες. Θα τους λατρέψετε. 

•    Όταν τα ηλεκτρονικά μέσα χαρακτηρίζουν το ντεμπούτο άλμπουμ μιας μπάντας με όρους τόσο απροσδόκητους, όπως hardcore lounge, chamber techno, elevator free jazz, και ο Ricardo Villalobos αναφέρεται σε αυτό ως «το άλμπουμ που θα ονειρευόταν να είχε κάνει ο ίδιος», τότε σίγουρα μιλάμε για κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Οι Glacial –ή αλλιώς οι Lemos και Ιλάν Μανουάχ– θα πραγματοποιήσουν μία από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις τους, παρουσιάζοντας υλικό από το ομώνυμο άλμπουμ τους αλλά και δείγματα από τα νέα κομμάτια που δουλεύουν αυτή την περίοδο στο στούντιο – πηγαίνοντας το πάντρεμα της basic channel αισθητικής με τη «βαλκανική» τζαζ στο επόμενο επίπεδο.

•    Οι Άστυτεκκ και Γ, συντελεστές της αθηναϊκής δισκογραφικής εταιρείας Lower Parts, παρουσιάζουν ζωντανά, με τη βοήθεια ψηφιακών και αναλογικών οργάνων, τον ήχο που εκφράζει την εταιρεία και, κατά κάποιον τρόπο, την οριοθετεί. Acid - House - Electro – Techno. 

•    Made By Grey είναι το πολυσυλλεκτικό σχήμα του συνθέτη και παραγωγού Αντώνη Χατζημιχάλη. Συνθέσεις με ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, τύμπανα, βιολί και τρομπέτα, αφηγούνται μουσικές ιστορίες χωρίς λόγια και δημιουργούν κινηματογραφικές εικόνες με ροκ υφή και συναίσθημα.

•    Οι Mahakala είναι ένα heavy metal κουαρτέτο από την Αθήνα, που δεν του αρέσουν οι φλυαρίες. Πότε φουριόζοι και πότε γκρουβάτοι, συνδυάζουν με ιδιαίτερη άνεση τα μαγευτικότερα στοιχεία των σημαντικότερων δεκαετιών του σκληρού ήχου. Η ατμοσφαιρική ψυχεδέλεια των ‘70s αγκαλιάζει τον εκρηκτικό αυθορμητισμό των ‘80s, ενώ το heavy rock των ‘90s ενδυναμώνεται με χαμηλά κουρδίσματα και δυνατούς ενισχυτές, κάνοντας τους Mahakala να ηχούν ταυτόχρονα σύγχρονοι και «παλιακοί». Με το εμβληματικό ντεμπούτο τους Devil’s Music (SMC, 2013) στις αποσκευές τους, οι Mahakala είναι αποφασισμένοι να σπείρουν τον πανικό.

•    Η Νεφέλη Λιούτα ζει και φτιάχνει τη μουσική της στην Αθήνα υπό το ψευδώνυμο Nefeli Walking Undercover. Ανακατεύει τον ήχο των φυσικών οργάνων με τον ήχο των οικιακών αντικειμένων, τις καλίμπες και τα μακρινά ισοκρατήματα. Το 2011 κυκλοφόρησε ανεξάρτητα τα Μολύβια-Κομάντος, ενώ μέσα στο 2014 αναμένεται η κυκλοφορία των «μεταμολυβικών» της τραγουδιών, για τρία από τα οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο σύνθεσης και στίχου στους Αγώνες Δημιουργίας Ελληνικού Τραγουδιού (2011) της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών. Οι ιστορίες της μιλάνε για τα τρένα, τις ταράτσες, τις φωτιές και τους πατεράδες μας που ξύπνησαν μικροί στη νύχτα για να τους βρει το ξημέρωμα στα θαμπά καπνοχώραφα.

•    Οι Pad Trio σχηματίστηκαν στα μέσα του 2010 από τρεις beatmakers, τους Billa Qause, J. Melik και Kill Emil. Δουλεύοντας με παλιούς και νέους ήχους, καταθέτουν την προσωπική τους άποψη στη μουσική. Το 2012 ηχογράφησαν ζωντανά την πρώτη τους δουλειά με τίτλο Raw Sessions. Χειρίζονται samplers, πικάπ και διάφορα εφέ.

•    Οι Sancho 003 είναι ο Κώστας Παντέλης (ηλεκτρική κιθάρα), ο Φώτης Σιώτας (βιολί, βιόλα) και –όποτε θέλει και θέλουν και οι άλλοι δύο– ο Σωτήρης Ντούβας (τύμπανα). Παίζουν μαζί από το 2008 και έχουν ηχογραφήσει δύο δίσκους: We Buy Gold (Quetempo, 2009) και Muzga (Inner Ear, 2012). Έχουν παίξει και γράψει μουσική για αρκετές θεατρικές παραστάσεις, όπως επίσης και για την ομάδα χορού Sinequanon. Ηχογραφούν σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας τις ιδιότυπες συνθέσεις τους. Η μουσική των Sancho 003 έχει ρυθμικά μέρη φορτισμένα με συναισθηματισμό και νεύρο, ενώ σε άλλες στιγμές συναντά κανείς μελωδικά ξέφωτα, με έντονη την αίσθηση του ημιτελούς. Όπως λένε οι ίδιοι: «Με μεγάλη θρασύτητα ξεκινήσαμε να παίζουμε παντού. Δεν προσπαθούμε να διεκδικήσουμε ένα μουσικό χώρο, δεν έχουμε στυλ, δεν είμαστε καν συγκρότημα: είμαστε λίγο παρέα, λίγο μουσική, μια προσπάθεια να συνεννοηθούμε».

•    Βρώμικες μπασογραμμές, συνθεσάιζερ γαλλικής nu disco, ασήκωτες μπότες και έντονος χορευτικός ρυθμός συνοψίζονται στον σκοτεινό disco punk ήχο τωνSpace Blanket. Ένα χρόνο μετά την τελευταία τους ζωντανή εμφάνιση, το δίδυμο των Abdul και Biscuit βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης του πρώτου τους άλμπουμ και, με την καθοριστική συμβολή του VAG στα φωνητικά, επιστρέφει στα συναυλιακά δρώμενα της πόλης παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, και νέα κομμάτια από την επερχόμενη δουλειά τους.

•    Δύο συνοδοιπόροι μουσικοί, μετά από χρόνια τριβής σε live, studio και λοιπά δρώμενα, αποφασίζουν να στήσουν ένα πρότζεκτ με στόχο να αναδείξουν εκείνες τις ιδέες που προέκυψαν τυχαία μέσα από αυτοσχεδιαστικές φόρμες. Το μουσικό ιδίωμα των Sun Tank εκφράζεται με αγνό ηλεκτρικό ήχο, ηλεκτρονικά show tunes και διάφορα beats. 

•    Τα Kαβούρια της Φρίκης είναι ένα οπτικοακουστικό δρώμενο που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, συνδυάζοντας ζωντανή μουσική με περφόρμανς, βίντεο και installations. Η μουσική εστιάζει σε μοτίβα και ηχητικά τοπία που δημιουργούνται εκείνη την στιγμή, ακολουθώντας μαζί με την περφόρμανς μια προδιαγεγραμμένη δομή. Η χορογραφία, οι μάσκες, οι φωτισμοί, το ζωντανά βίντεο, η γλυπτική, το κολλάζ και οι κατασκευές είναι στοιχεία που μπορεί να συνδυαστούν μέσα στην παράσταση, διαδεχόμενα το ένα το άλλο και επικοινωνώντας διαδραστικά με τη μουσική.

•    Testarossa είναι το κρυφό σχήμα που απροειδοποίητα εισβάλλει σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης και μαζικής εστίασης, καλλιτεχνικά γεγονότα, γάμους, βαφτίσια και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις, για να προσφέρει κάποιες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. 

•    Οι Τεφλόν είναι ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στο χώρο της ροκ μουσικής. Έχουν ξεχωρίσει τόσο για τις πρωτοποριακές –για την εποχή– συνθέσεις τους, όσο και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους στίχους τους, τα ευφάνταστα εξώφυλλά τους, τις πειραματικές ενορχηστρώσεις και ηχογραφήσεις τους, καθώς και τις θεαματικές συναυλίες τους. Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα έχει πουλήσει γύρω στα 74,5 εκατομμύρια άλμπουμ στις ΗΠΑ και πάνω από 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και συγκαταλέγεται έτσι στα πιο επιτυχημένα, εμπορικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

•    O The Boy μοιράζεται το ίδιο σώμα-δοχείο με τον Αλέξανδρο Βούλγαρη από την ημέρα του σεισμού του 1981. Από τότε αποφεύγει την πραγματικότητα ταξιδεύοντας στο παραλήρημα πότε με σινεμά, πότε με μουσική ή με μυθιστόρημα. Πάντως, πάντα στην οικονομική θέση και με θέα έξω από το παράθυρο. Στο 24ωρο live, θα βοηθήσει το κεντρικό μενού της ημέρας παίζοντας κομμάτια από το καινούργιο άλμπουμ που ετοιμάζει και λέγεται Έτοιμοι.

•    Ένα πράγμα που δεν είναι πράγμα, ένα όμορφο πόδι, κάποιος κατουριέται και ξεκουμπώνεται στα σκοτεινά, μια βλεφαρίδα πέφτει μόνη, δύο χέρια ακουμπούν το ένα το άλλο, κάποια κοιτάζει το ρολόι της νομίζοντας πως θα την σώσει, ένα αγόρι και ένα κορίτσι ερεθισμένα, καλώδια που πάνε γύρω γύρω αλλά στην πραγματικότητα θα θέλανε να μπούνε μέσα μας, μυρωδιά τσάμπα ποτού, σάλιο που θα ήθελε να κάνει παρέα με άλλο σάλιο. Όλα τα παραπάνω θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν έχοντας μπροστά τους μια μουσική περφόρμανς των The Callas (featuring The Callasettes).

•    Ο ήχος των The East ορίζεται από ρυθμικές εξάρσεις και θορυβώδεις παύσεις. Στα τραγούδια τους εντοπίζει κανείς στάνταρ rock’n’roll φόρμες, παραδοσιακούς ρυθμούς, εμβόλιμα synths και samples, που εναλλάσσονται με διαφορετικό ειδικό βάρος κάθε φορά. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα και φωνητικά, που δεν διηγούνται αλλά υποβάλλουν ατμόσφαιρες, συμπληρώνουν τα διαστήματα ενός εκκωφαντικού ήχου που σε κυκλώνει, πότε ασφυκτικός και πότε ευφορικός. Έχουν κυκλοφορήσει ένα 10ιντσο στη six d.o.g.s records. 

•    Αντλώντας στοιχεία από σχήματα όπως οι Suicide και από τα συνθετικά σάουντρακ του John Carpenter, οι Rattler Proxy εξερευνούν το τοπίο της αστικής αποξένωσης μέσα από έντονες και κλειστοφοβικές συνθέσεις. Αντικαθιστώντας συχνά τον παλλόμενο ηλεκτρονικό τους βόμβο με ψηφιακά freak-outs που ακουμπούν στη φόρμα του πρώιμου rock’n’roll, οι Rattler Proxy έχουν πλέον ολοκληρώσει τη μετάβασή τους στη δεύτερη περίοδο του σχήματος και ετοιμάζονται για την επόμενη κυκλοφορία τους στη νεοσύστατη Lurid Music. Μετά τη συνεργασία τους με το δεξί χέρι του Andrew Weatherall, Τimothy J. Fairplay, στην πρώτη τους κυκλοφορία, η δεύτερη απόπειρά τους στο βινύλιο τους βρίσκει να συνεργάζονται με τον Antoni Maiovvi και τους Jokers of the Scene. 

•    Οι Voyage Limpid Sound παίζουν μελωδική/αρμονική ρετρό pop rock με λίγα ψυχεδελικά στοιχεία που είναι της μόδας και φωνή λίγο Sinatra, ενίοτε και φωνητικά τύπου Beach Boys. Καμιά φορά στα live τους παίζουν με λίγο πιο γκαράζ τρόπο τα κομμάτια με Farfisa και καμιά φορά πιο θεατρικά με πιάνο – ανάλογα τα κέφια. Πάντα προσπαθούν φιλότιμα να κάνουν λίγο διαφορετικά τα live μεταξύ τους και να γράφουν ποιοτικούς δίσκους. Κάνουν πρόβες και live με λόγο 400:1, λίγα δηλαδή.

•    Οι Whereswilder είναι ένα ψυχεδελικό ροκ κουαρτέτο από την Αθήνα που φέρει για έμβλημα την κατσίκα. Η μουσική τους είναι άμεσα επηρεασμένη από το σκληρό ήχο της δεκαετίας του '60. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους ηχογραφήθηκε ζωντανά σε μπομπίνα, υπό την επιμέλεια του παραγωγού Άλεξ Μπόλπαση, και πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα στη six d.o.g.s records.

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ

Αγαπητοί φίλοι καλημέρα σε όλους

Πριν μερικές ημέρες ο Υπουργός Πολιτισμού σε συνένετευξή του στο i efimerida είπε ότι υπάρχει σχέδιο συγχώνευσης της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, το οποίο εκπονούν κάποιοι !!!!! εκτός ΥΠΠΟΑ  και το οποίο το βρίσκει ενδιαφέρον !!!!! και το επεξεργάζεται !!!!!
Ποιό το εκπονούν αφού οι επικεφαλής των δυο μουσικών συνόλων δεν έχουν την παραμικρή ιδέα; Ποιός ο λόγος;
Γιατί δεν ενημέρωσε ο Υπουργός τους εμπλεκόμενους φορείς μόλις έφτασε το σχέδιο στα χέρια του;
Τόσο η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, όσο και ο Σύλλογος των μουσικών της εξέδωσαν αμέσως ανακοινώσεις
Αυτό ενεργοποίησε απλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την δραστηριότητα των δυο συνόλων, τους ακροατές μας δηλ οι οποίοι ξεκίνησαν μια ψηφοφορία στο Avaaz προκειμένου να μαζέψουν υπογραφές ενάντια στο καταστροφικό αυτό σχέδιο

Αγαπητοί φίλοι
Πριν μερικά χρόνια αφέθηκε χωρίς επιχορήγηση η Oρχήστρα των Χρωμάτων και ανέστειλε την λειτουργία της
Πριν ενάμιση χρόνο σίγησαν τα μουσικά σύνολα τη ΕΡΤ
Σήμερα σχεδιάζεται συνένωση δυο καθ' όλα διαφορετικών μουσικών συνόλων
Που οδηγούμαστε;

Ας ενώσουμε τις φωνές μας σε ένα όχι στην συρρίκνωση του πολιτισμού και ας υπογράψουμε το ψήφισμα εδώ 
https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgos_Politismoy_kai_Athlitismoy_kKonstantinos_Tasoylas_Na_mi_syghoneythoyn_i_Kratiki_Orhistra_Athinon_kai_i_Kamerata/?lRXNOeb&pv=0

Ας το προωθήσουμε παντού!
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΙΑΣ... και βοήθειά μας....

Ο Τύπος πήρε φωτιά μετά την χθεσινή δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού Κωνσταντίνου Τασούλα για την επεξεργασία "του ενδιαφέροντος σχεδίου" για την συνένωση της Καμεράτας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

Η Δήμητρα Μυρίλλα τα λέει έξω από τα δόντια στον Ημεροδρόμο στο άρθρο της 

και η Πόλυ Κρημνιώτη στην Αυγή στο άρθρο της 


διαβάστε τα! Αξίζει τον κόποΠέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΤΑ

1. 

Αγαπητοί φίλοι

Με βαθύτατη λύπη μου διάβασα μόλις πριν λίγο τις δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού κυρίου Τασούλα σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εφημερίδα www.iefimerida.gr για το "ενδιαφέρον σχέδιο" που συντάσσουν "κάποιοι" εκτός ΥΠ.ΠΟ.Α. (!) και που επεξεργάζεται ο Υπουργός σχετικά με τη συνένωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με την Καμεράτα.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, όμως, στέλεχος του ΥΠ.ΠΟ.Α. που ήταν παρόν στην συνέντευξη Τύπου του νέου Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών κυρίου Στέφανου Τσιαλή για την παρουσίαση του νέου προγραμματισμού της Ορχήστρας, δήλωνε κατηγορηματικά δημοσίως ότι  η Υφυπουργός Πολιτισμού κυρία Άντζελα Γκερέκου δε γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιου σχεδίου. Άλλωστε το ίδιο επανέλαβε, εξίσου κατηγορηματικά, και η ίδια η κυρία Γκερέκου στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Νομισματικό Μουσείο. Αλλά και ο Υπουργός Πολιτισμού κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, σε παλαιότερες δηλώσεις του στην ίδια εφημερίδα (www.iefimerida.gr) είχε διαψεύσει τις φήμες περί συνένωσης των δυο Ορχηστρών.
Σήμερα αντίθετα ο κ.Τασούλας όχι μόνο διαβεβαιώνει την ύπαρξή του σχετικού σχεδίου, αλλά παραδέχεται και την επεξεργασία του!  Αλήθεια από ποιούς,  αφού οι επικεφαλής των εμπλεκομένων φορέων δηλώνουν άγνοια;
Πόσο προσβλητικό είναι γι' αυτούς και για μας όλους, να επεξεργάζονται κάποιοι, ερήμην ημών, σχέδια για το μέλλον των Ορχηστρών μας, το μέλλον όλων μας, το μέλλον του πολιτισμού στην Ελλάδα;
Γιατί αλήθεια πιστεύει κανείς ότι μετά το κλείσιμο της Ορχήστρας των Χρωμάτων, το κλείσιμο της ΕΡΤ, τη συνένωση ΚΟΑ- Καμεράτας , δε θα ακολουθήσουν ριζικές  αλλαγές σε άλλους πολιτιστικούς φορείς, όπως τα Εθνικά Θέατρα, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ελληνικό Φεστιβάλ, η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης κλπ.;  
Διότι το εν λόγω σχέδιο εκτός από συνένωση δυο εντελώς διαφορετικών μουσικών συνόλων (που το ένα είναι Δημόσια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. και το άλλο Ν.Π.Ι.Δ.), διαφορετικών τόσο σε σκοπούς, όσο και σε λειτουργία, ανάγκες κλπ., προβλέπει την κατάργηση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας, τη μείωση των αρμοδιοτήτων των Καλλιτεχνικών Διευθυντών, Διοικητικά Συμβούλια που μόνο με την ψήφο του Προέδρου και ενός ακόμη μέλους τους και ερήμην των Καλλιτεχνικών Διευθυντών θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του καλλιτεχνικού προγραμματισμού και πολλά ακόμη που ούτε μπορούμε, ούτε θέλουμε να διανοηθούμε!!!

Που οδηγούμαστε; 
Όλα στο βωμό του κέρδους και της εμπορικότητας; 

Ποιός είναι ο εμπνευστής και συντάκτης αυτού του σχεδίου;

Βαθύτατα οργισμένη και πικραμένη για την μοίρα του Πολιτισμού στη χώρα μας σας καλώ και σας παρακαλώ να φωνάξουμε όλοι μαζί

ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση του Πολιτισμού, 
όχι στη συνένωση των δυο Ορχηστρών 
όχι σε αλλαγές που σχεδιάζονται ερήμην των αρμοδίων 
  
Ν. Ο.

Πρόεδρος Συλλόγου Μουσικών Υπαλλήλων Κ.Ο.Α.2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑ

Δυσάρεστη έκπληξη ήταν για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το νέο της Διευθυντή κύριο Στέφανο Τσιαλή οι δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα σε σημερινή συνέντευξη του σε διαδικτυακό μέσο (www.iefimerida.gr) για την ύπαρξη και επεξεργασία σχεδίου που προβλέπει τη συγχώνευση της Κ.Ο.Α. με την Καμεράτα! Δεδομένου μάλιστα ότι ο κύριος Τασούλας επεσήμανε στη συνέντευξή του ότι η επεξεργασία αυτού του σχεδίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υφυπουργού Πολιτισμού, υπεύθυνης για το Σύγχρονο Πολιτισμό, κυρίας Άντζελας Γκερέκου, η έκπληξη ήταν διπλή. Ας υπενθυμίσουμε ότι στην πολύ πρόσφατη συνάντηση (2/10) που είχε η Υφυπουργός με τους δημοσιογράφους στο Νομισματικό Μουσείο, ερωτηθείσα σχετικώς, διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει τεθεί θέμα συγχώνευσης των δύο Ορχηστρών.
Πλήρη άγνοια για το σχέδιο συγχώνευσης (για το οποίο ο Υπουργός στη συνέντευξή του δεν αρνείται ότι εκπονείται από «κάποιους εκτός ΥΠ.ΠΟ.Α»!) έχει άλλωστε ο καθ΄ ύλην αρμόδιος, νέος Διευθυντής της Κ.Ο.Α. Στέφανος Τσιαλής καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει συναντηθεί ή επικοινωνήσει με κανέναν εκ των δύο Υπουργών, κ.κ.Τασούλα και Γκερέκου, ούτε βεβαίως και ενημερωθεί σχετικώς από τους Υπουργούς ή και από όποιον (;) εκπονεί το σχέδιο!
Κατόπιν όλων αυτών η Κ.Ο.Α. εκφράζει την απορία της για την, ερήμην της, εκπόνηση ενός σχεδίου που την αφορά. Που αφορά δηλαδή το μέλλον του αρχαιότερου ορχηστρικού μουσικού συνόλου στην Ελλάδα, το οποίο δρα και υποστηρίζει την συμφωνική δημιουργία στη χώρα αδιαλείπτως από το 1873, έχοντας κατά γενική ομολογία μάλιστα διαγράψει τα τελευταία χρόνια μία ιδιαιτέρως επιτυχή πορεία, αναγνωρισμένη από το κοινό και τον Τύπο.
Πεποίθηση της Κ.Ο.Α. είναι ότι η επιβίωση της Καμεράτα είναι απαραίτητη. Αυτή, όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συγχωνεύσεώς της με την Κ.Ο.Α. σε μία χώρα όπως η Ελλάδα στην οποία οι Ορχήστρες δεν πλεονάζουν. Αντιθέτως είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση και αυτοτελής λειτουργία όλων των Ορχηστρών, καθεμία εκ των οποίων επιτελεί, ως φορέας Πολιτισμού και Παιδείας, πολύτιμο έργο και έχει διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική αποστολή.3. http://www.iefimerida.gr/news/173398/k%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CF%83%CE%B5-iefimeridagr-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD-%CE%B7-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%81%CE%B1ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Μέσα στο φθινόπωρο η νομοθετική ρύθμιση για το Μέγαρο Μουσικής»


Στην πρώτη σας συνάντηση με δημοσιογράφους ως υπουργός κάνατε μια μάλλον σθεναρή δήλωση για το νέο  καθεστώς του Μεγάρου Μουσικής. Μαθαίνω πως επήλθε τελικά συμφωνία μεταξύ του ΔΣ του ΟΜΜΑ και του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής και σας έστειλαν επιτέλους την απάντηση στο αίτημά σας να μεταβιβαστούν στο κράτος όλα τα ακίνητα του Μεγάρου.
Είμαστε σε καλό δρόμο και ήμουν βέβαιος για αυτό. Εδειξαν όλοι τους απόλυτη αντικειμενικότητα και πνεύμα συνεργασίας. Δεν θα έλεγα ότι έκανα σθεναρή δήλωση, θα έλεγα ότι βρήκα σθεναρή ανταπόκριση. Τα πράγματα είναι απλά: Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει εγγυηθεί ένα σύνολο δανείων του Μεγάρου Μουσικής που είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσόν προφανώς επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο, και αυτή η επιβάρυνση πρέπει να αναληφθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίρια του Μεγάρου – το παλαιότερο και το νεότερο περιέρχονται στο δημόσιο. Καθώς και η πλειοψηφία των μελών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα προστατευθεί η λαμπρή δουλειά που έχει γίνει ή ότι θα αγνοηθεί ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής. Θα υπάρχει άριστη συνεργασία.
Το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης είναι φλέγον. Αν δεν ψηφιστεί μέσα στο φθινόπωρο πολλοί φοβούνται ότι μετά τον Δεκέμβριο το Μέγαρο θα αντιμετωπίσει προβλήματα επιβίωσης. 
Δεν θα φτάσουμε εκεί. Εφόσον τώρα από την πλευρά του Μεγάρου πάρθηκαν οι αποφάσεις που έπρεπε, θα προχωρήσουμε απρόσκοπτα.
Αρα μέσα στο φθινόπωρο θα ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση;
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει στον ορίζοντα κίνδυνος να σιγήσει ή να πολειτουργήσει το Μέγαρο;
Το αντίθετο, υπάρχει προοπτική να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Να έχουμε μια νέα εποχή για το Μέγαρο.
Νέες μισθολογικές μειώσεις θα υπάρξουν για τους εργαζόμενους στο Μέγαρο Μουσικής;
Όλα αυτά προκαλούνται γιατί ισχύει το ενιαίο μισθολόγιο. Αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί, αλλά νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη δεν συγκρίνεται με τις εξελίξεις που θα είχαμε αν αφήναμε το Μέγαρο στη μοίρα του. 
Αρα δεν αποκλείονται νέες μισθολογικές μειώσεις;
Θα εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο με ότι αυτό συνεπάγεται. Εως εκεί.
Τέλη Δεκεμβρίου θα αλλάξετε τη σύνθεση του ΔΣ του Μεγάρου, σωστά;
Ναι, και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν το νέο ΔΣ του Μεγάρου -με την αλλαγή των συσχετισμών ώστε να έχουν την πλειοψηφία οι εκπρόσωποι του δημοσίου- θα είναι σε θέση να οδηγήσουν το Μέγαρο στη νέα εποχή του.
Ποιο θα είναι το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει φέτος το Μέγαρο. Αν δεν κάνω λάθος πέρυσι ήταν περί τα 3 εκατομμύρια. 
Στα ίδια πλαίσια θα κυμανθεί και φέτος. 
 
Η πρόταση για συγχώνευση ΚΟΑ-Καμεράτα και ο κίνδυνος για τη Λυρική


Ευοίωνο το μέλλον του Μεγάρου, όμως Καμεράτα και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών απειλούνται μονίμως με..
Μαρασμό.
Αφανισμό λένε πολλοί.
Είναι μια δύσκολη εποχή. Δεν διαχειριζόμαστε πλεονάσματα, διαχειριζόμαστε υστερήματα και πρέπει με αυτό τον τρόπο να προστατέψουμε όλες αυτές τις λαμπρές πολιτιστικές μονάδες, όπως είναι η Καμεράτα. Δεν θα αφήσουμε να χαντακωθούν, αλλά δεν έχουμε την ευχέρεια που είχαμε στο παρελθόν. Πρέπει να το παραδεχθούμε και να το λέμε και ευθαρσώς. Δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι καλός ως γενναιόδωρος. Μπορώ να είμαι καλός επιβραβεύοντας τη διάκριση και την αναγνώριση. Και η Καμεράτα – όπως και άλλοι πολιτιστικοί φορείς– και διάκριση έχουν και αναγνώρισης τυγχάνουν.
Υπάρχει μια πρόταση, ένα σχέδιο που επεξεργάστηκαν  κάποιοι εκτός ΥΠΠΟΑ για τη συγχώνευση ΚΟΑ και Καμεράτα. Το συζητάτε; Είναι πιθανόν να συμβεί αυτό;
Είναι μια πρόταση που την εξετάζουμε με ενδιαφέρον. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις επ’αυτού.
Μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν αποφάσεις για τη συγκεκριμένη πρόταση συγχώνευσης;
Βεβαίως, βεβαίως.  Πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα θέματα – που είναι αρμοδιότητας της κυρίας Γκερέκου- συνεργαζόμαστε άψογα με την υφυπουργό. 
 

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014


1. ΕΝΑ ΤΡΕΝΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ ΛΙΟΥΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ


3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΡΑΙΤΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΟΑ
ΜΕΤΑΛΛΟΝ


 4. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΑ!