Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: smykoa2@gmail.com                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ


   Οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών δηλώνουμε ότι ανέκαθεν επιθυμούσαμε να γίνει πραγματικότητα, ό,τι ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης είχε δηλώσει με το άνοιγμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών:
Να βρει η ΚΟΑ επιτέλους την μόνιμη και πραγματική της στέγη.

   Όμως δεν μπορούμε πάρα να διαφωνήσουμε για την υπογραφή της ανακοινωθείσας συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ και για το άκαιρο  της χρονικής στιγμής, που υπεγράφει και για τους όρους, που περιλαμβάνει,  διότι:

1. Θεωρούμε το εν λόγω συμφωνητικό ασύμφορο οικονομικά για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
2. Θεωρούμε το όλο πνεύμα που το διακατέχει μειωτικό για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, προϋπάρχουσα πολλές δεκάδες χρόνια προ της δημιουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
3. Η Συμφωνία υπεγράφη από την Διοίκηση της ΚΟΑ χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η απόφαση-πρόταση των μουσικών για υπογραφή της συμφωνίας, αφού θα ξεκαθάριζε το τοπίο για το μέλλον του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

   Δεν κατανοούμε γιατί έπρεπε να υπογραφεί ένα συμφωνητικό με ένα Δ.Σ. που έχει λήξει η θητεία του, που έχει ανακοινώσει κλείσιμο του μεγάρου στις 31/12/15 και με ένα μέγαρο, που δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα είναι ιδιωτικό ή κρατικό.

   Δεν κατανοούμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ , αν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κρατικοποιηθεί.

   Αν πάλι το Μέγαρο παραμείνει ιδιωτικό, γιατί η Κρατική Ορχήστρα θα πρέπει να εκχωρείται δωρεάν σε έναν ιδιώτη, προς οικονομικό όφελος του ιδιώτη και ζημία της ΚΟΑ  και γιατί η ΚΟΑ θα πρέπει να εκχωρεί στον ΟΜΜΑ το 20% των ακαθάριστων εσόδων της από κάθε δική της παραγωγή;

   Πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα της ΚΟΑ;
Σε τι κόστος ανέρχονται τα ποσά και οι υπηρεσίες, που θα εκχωρεί η ΚΟΑ στο μέγαρο;

   Το συμφωνητικό προβλέπει 4 εβδομάδες τον χρόνο δωρεάν παραχώρηση της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ για παραγωγές του, χωρίς όριο στον αριθμό των παραστάσεων.  Μέχρι σήμερα η Ορχήστρα πληρωνόταν για τις παραγωγές του μεγάρου για κάθε παράσταση χωριστά και τα χρήματα πήγαιναν στο ταμείο της  για  να ενισχύσουν την ελλειμματική κρατική επιχορήγηση. Τώρα ο ΟΜΜΑ θα έχει δωρεάν ορχήστρα για την καλύτερη εποχή του χρόνου εξοικονομώντας τεράστια ποσά για τις παραγωγές του. Αυτό είναι οικονομική συναλλαγή και μάλιστα ζημιογόνος για την ΚΟΑ και όχι ανταλλαγή υπηρεσιών, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση.

   Επιπλέον η εκχώρηση του 20% από κάθε συναυλία της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ είναι επίσης μια ζημιογόνος οικονομική συναλλαγή για την ΚΟΑ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταλλαγή υπηρεσιών, παρά έμμεσο ενοίκιο,  διότι το 20 % μπορεί να αποδειχτεί δυσβάσταχτο χαράτσι για  την ΚΟΑ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό,  που τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει από το ηλεκτρικό ρεύμα και το προσωπικό που θα απασχοληθεί επιπλέον για την ταξιθεσία; (λογαριασμοί τηλεφώνων και καθαριότητα δεν έχουν καν συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έξοδα και θα τα πληρώνει η ΚΟΑ επιπλέον).

   Τέλος δεν κατανοούμε, τι προσφέρει ο ΟΜΜΑ στην <> ορχήστρα του, από την οποία και έμμεσα ενοίκια θα εισπράττει και επιπλέον παροχές δεν θα παρέχει, όπως πχ το να διαθέτει την αίθουσα συναυλιών για μια δεύτερη δοκιμή της ορχήστρας, που τόσο ταλανίζεται καλλιτεχνικά από την κάκιστη ακουστική της αίθουσας δοκιμών. Ούτε καν επιπλέον προβολή και διαφήμιση δεν δεσμεύεται να παράσχει ο ΟΜΜΑ στην ΚΟΑ. 

   Το κυριότερο δε, καμία αναφορά δεν γίνεται για τις οφειλές του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ, σε τι ύψος ανέρχονται, πότε και πώς θα καταβληθούν.
Η ΚΟΑ τα τελευταία  χρόνια επιβιώνει μόνο από την ισχνή επιχορήγηση, γιατί ο ΟΜΜΑ δεν της αποδίδει τα έσοδα από τις συναυλίες της.

   Θεωρούμε ότι κύριο μέλημα της Διεύθυνσης της ΚΟΑ και του Κράτους έπρεπε να είναι να κατοχυρώσει δια νόμου η παρουσία της ΚΟΑ στο μέγαρο, με όποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς και αν υπάρχει, και να εξασφαλιστεί η πλήρης και δωρεάν στέγασή της εκεί, αφού το μέγαρο φτιάχτηκε για να στεγάσει την εγχώρια παραγωγή κλασσικής μουσικής. Αφού ούτως ή άλλως τα χρέη του Μεγάρου  θα  τα πληρώνει το κράτος,   θα έπρεπε  ο ΟΜΜΑ σε αντάλλαγμα να παρέχει πρωτίστως μόνιμη και δωρεάν στέγη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών .  Ας μην ξεχνάμε, ότι στον ιδρυτικό νόμο του μεγάρου αναφέρεται η υποχρέωση του ΟΜΜΑ για δωρεάν παραχώρηση των χώρων του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τις άλλες κρατικές ορχήστρες για 40 συναυλίες τον χρόνο.

   Θωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ούτε ο Υπουργός , ούτε ο διευθυντής, ούτε τα μέλη του ΕΤΟΣ της ΚΟΑ άκουσαν τις εκκλήσεις του κυρίως σώματος, της ψυχής της Ορχήστρας, των μουσικών , δεν δέχτηκαν καν να υπάρχει εκπρόσωπος των μουσικών στις διαπραγματεύσεις και η συμφωνία υπεγράφει από ανθρώπους, αξιολογότατους μεν,  που όμως βρίσκονται στο τιμόνι της ορχήστρας επί θητεία, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και  χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τις κραυγές αγωνίας των μουσικών  για το μέλλον της ορχήστρας.

   Πιστεύουμε ότι πρώτα έπρεπε να εξασφαλιστεί δια νόμου η στο διηνεκές δωρεάν και πλήρης στέγαση της ΚΟΑ στο μέγαρο, να διευθετηθεί το θέμα του χρέους του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ και να καταβληθούν τα ποσά  και στην συνέχεια με καλή πίστη από τις δύο πλευρές να βρεθούν εκείνες οι ανταλλαγές υπηρεσιών, που θα ωφελούν και τους δυο οργανισμούς με στόχο την προβολή και προάσπιση της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα.

   Κάνουμε έκκληση στον Υπουργό Πολιτισμού έστω και τώρα, να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει στον νέο νόμο δεσμευτικός ως προς το μέγαρο όρος για την δωρεάν και πλήρη στέγαση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  έτσι ώστε η ΚΟΑ να βρει πραγματικά τη στέγη που της αξίζει.


Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: