Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΤΟΛΗ Η ΔΥΣΗ!

...παίζοντας



με το φως




και το χρώμα




με τη φύση




το σύμπαν




τη θάλασσα




τις ώρες



της ημέρας






με τη βόλτα του ήλιου





που δεν φαίνεται



στο ξύπνημα




στο γέρμα του




με τη ζωή



και την αγάπη σας!